Het Bestuur

muziek, dans, spelletjes

Het bestuur

De Grouster Merke wordt jaarlijks georganiseerd door FFF Grou. Het bestuur van 2024 bestaat uit:

Gerard van der Duim
- Voorzitter

Jaap Jan van der Meer
- Secretaris/Vice-voorzitter

Julbert van der Zee
- Penningmeester

Gerard Andringa
- Marktmeester

Edwin Cornelder
- Spultsjebaas

Dennis de Vries
- Horeca

Thomas Miedema
- PR

Remco de Jong
- Ledenadministratie